HAVARIJNÍ SOUPRAVY

Havarijní soupravy mají své opodstatněné místo tam, kde je vysoká pravděpodobnost havárie

a kde se ve velké míře vyskytují nebezpečné látky.

Ke standardní nabídce souprav jsme připraveni zákazníkům vyrobit havarijní soupravu dle vlastního požadavku nebo podle havarijních plánů, kde se přímo pro určité nebezpečné láky kombinují sorbenty tak aby souprava byla co nejúčinnější.


Havarijní soupravy 

Vám vyrobíme na míru

 


HAVARIJNÍ BALÍČKY

Havarijní balíčky pro vysokozdvižné vozíky, osobní automobily, malou mechanizaci nebo stavební stroje

EKHB 1 H

2 x absorpční rohož + 5 x utěrka z NT + 1 kg sypkého sorbentu + 1 x PE rukavice + 1 x PE pytel

EKHB 2 H

1 x absorpční rohož + 2 x utěrka z NT + 1 kg sypkého sorbentu + absorpční polštář + 1 x PE rukavice + 1 x PE pytel

EKHB 3 H

6 x absorpční rohož + 12 x utěrka z NT + 2 kg sypkého sorbentu + 1 x nepropustná rohož + 2 x UNITMEL 20 + etiketa "NEBEZPEČNÝ ODPAD" + 1 x PE rukavice + 2 x PE pytel

EKHB 4 H

10 x absorpční rohož + 10 x utěrka z NT + 1 x PVC rukavice + 2 x PE pytel

HAVARIJNÍ TAŠKY

Pro sklady nebezpečných látek a riziková pracoviště

EKHT 200 - na ropné produkty

20 x absorpční rohož + 2 x absorpční nohavice + 5 x utěrka z NT + 1 x PVC rukavice + 1 x PE pytel 

EKHT 250 - univerzální

20 x absorpční rohož + 2 x absorpční nohavice + 5 x utěrka z NT + 1 x PVC rukavice + 1 x PE pytel 

EKHT 300 - na ropné produkty

25 x absorpční rohož + 3 x absorpční nohavice + 5 x utěrka z NT + 1 x PVC rukavice + 1 x PE pytel 

EKHT 350 - univerzální 

25 x absorpční rohož + 3 x absorpční nohavice + 5 x utěrka z NT + 1 x PVC rukavice + 1 x PE pytel 

 HAVARIJNÍ SOUPRAVY OLEJOVÉ

 Pro sklady nebezpečných látek, na stavby, pro riziková pracoviště

FOB 60   -  pro ropné látky

sud 60 l + 20x rohož + 5x nohavice + 2x polštář + 1x rukavice + 2 x LDPE pytel + 2 x výstr.nálepka

AS - 92 ltr.


FOB 120 - pro ropné látky

sud 120 l + 20x rohož + 2x norná stěna 0,12x3m + 10 kg E-SORB 3500 + 5x utěrka + 2x polštář + 1x rukavice + 1x brýle + 2x PE pytel + 2x výstr.nálepka

AS - 135 ltr.

FOB 240 - pro ropné látky

nádoba 240 l + 100x rohož + 10xnohavice + 10 kg E-SORB 3500 + 10x polštář + 10x utěrka + 2x rukavice + 2x brýle + 5x PE
pytel + 1x lopatka/smetáček + 5x výstr.nálepka + 1x kombinéza

AS - 312 ltr.

 HAVARIJNÍ SOUPRAVY OLEJOVÉ

Pro sklady nebezpečných látek, na stavby, pro riziková pracoviště

OIL 60 - pro ropné látky

Sud 60 l + 10x rohož + 5x nohavice + 5x polštář + 1x rukavice + 1x Unitmel + 5x PE pytel + 5x etiketa "NO"


OIL 240 - pro ropné látky

popelnice 240 l + 30 kg E-SORB 6000 + 50x rohož + 5x nohavice + 5x polštář + 100x utěrka SONTEX + 1x lopatka a smet. +5x PE pytel +
5x etiketa "NO"+ 2x rukavice           

 HAVARIJNÍ SOUPRAVY UNIVERZÁLNÍ

Pro sklady nebezpečných látek, na stavby, pro riziková pracoviště

HSS 60 - pro neagresívní kapaliny

sud 60 l + 15 Kg E-SORB 5000 + smetáček a lopatka + 3x pytel + 3x etiketa "NO"

HSS 120 - pro neagresívní kapaliny

sud 120 l + 20Kg E-SORB 3000 + smetáček a lopatka + 5x pytel + 5x etiketa "NO"

HSS 240- pro neagresívní kapaliny

popelnice 240 l + 30 kg E-SORB 5000+ 30 kg E-SORB 6000 +
1x skládací lopata + 10x PE pytel + 10x etiketa "NO" + 3x rukavice

HAVARIJNÍ SOUPRAVY UNIVERZÁLNÍ

Pro sklady nebezpečných látek, na stavby, pro riziková pracoviště

UNV 60 - pro nebezpečné kapaliny a chemikálie

sud 60 l + 30x rohož + 3x nohavice + 2x polštář + 1x PVC rukavice + 2 x PE pytel + 2 x výstr.nálepka


CHEM 60- pro nebezpečné kapaliny a chemikálie

Sud 60 l + 15x rohož + 5x nohavice + 5x polštář + 1x rukavice + 1x Unitmel + 5x PE pytel + 5x etiketa
"NO"

UNV 120 - pro nebezpečné kapaliny a chemikálie

sud 120 l + 20x rohož + 8x nohavice + 10 kg
E-SORB 3000 + 5x utěrka + 2x polštář + 1x PVC rukavice+ 1x brýle + 2x PE pytel + 2x výstr.nálepka 

UNV 240- pro nebezpečné kapaliny a chemikálie

nádoba 240 l + 100x rohož + 10x nohavice + 10 kg
E-SORB 3000 + 10x polštář + 10x utěrka + 2x
PVC rukavice + 2x brýle + 2x respirátor + 5x PE pytel + 5x výstr.nálepka + 1x kombinéza